Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj.Akceptuję  |  Ukryj

Informacja o rozpoczęciu procesu likwidacji funduszu Skarbiec-Alternatywny SFIO

2014-03-24


Szanowni Państwo,
Skarbiec TFI S.A. („Towarzystwo”) informuje o rozpoczęciu procesu likwidacji funduszu Skarbiec-Alternatywny SFIO („Fundusz”). Otwarcie likwidacji Funduszu nastąpiło w dniu 24 marca 2014r., na podstawie decyzji Towarzystwa (zgodnie ze statutem Funduszu, Towarzystwo może podjąć decyzję o rozwiązaniu Funduszu w przypadku, gdy wartość aktywów netto Funduszu będzie utrzymywała się przez okres dłuższy niż 3 miesiące poniżej 10.000.000 złotych, począwszy od drugiego roku działalności Funduszu).

Likwidatorem Funduszu jest jego depozytariusz, czyli mBank S.A., który w ogłoszeniu o otwarciu likwidacji przedstawi datę planowanego jej zakończenia.

Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz nie zbywa Jednostek Uczestnictwa. Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek Uczestnictwa. Środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, likwidator przekazuje do depozytu sądowego.

W celu zapewnienia prawidłowego i sprawnego przekazania Państwu środków uzyskanych z likwidacji, uprzejmie prosimy o aktualizację numerów Państwa rachunków bankowych (informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem Infolinii: 22 588 18 43).

Na stronie internetowej Towarzystwa www.skarbiec.pl, będziemy przekazywać informacje dotyczące procesu likwidacji, otrzymane od likwidatora.