Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj.Akceptuję  |  Ukryj

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wynoszą prawie 11 mld zł.

2013-07-17


Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wynoszą prawie 11 mld zł, co jest najwyższym poziomem w 16-letniej historii Towarzystwa.

Pierwsza połowa 2013 roku dla Skarbiec TFI była okresem intensywnego rozwoju i pozyskiwania nowych aktywów. Klienci oraz Partnerzy docenili atrakcyjne wyniki inwestycyjne Funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI oraz innowacyjną i szeroką ofertę.

Jakość zarządzania w Funduszach i Subfunduszach Skarbiec TFI zauważyły także po raz kolejny niezależne podmioty, w tym Analizy Online, wyróżniając kilka z nich poprzez podniesienie ocen ratingowych. Subfundusze Skarbiec-Waga, Skarbiec-Małych i Średnich Spółek oraz Skarbiec-III Filar otrzymały 4 gwiazdki, a Subfundusz Skarbiec-Spółek Wzrostowych otrzymał  5 gwiazdek (są to najwyższe możliwe oceny).

Wraz z początkiem roku Skarbiec TFI podpisało umowę współpracy z JP Morgan Asset Management, światowym liderem w zakresie zarządzania aktywami, dzięki której już wkrótce w ofercie pojawią się nowe fundusze i nowe możliwości inwestycyjne dla inwestorów.

Ponadto, sprzedaż netto Funduszy i Subfunduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI w pierwszym półroczu 2013 roku przekroczyła 471 mln zł. Aktywa zarządzane przez TFI wzrosły do poziomu prawie 11 mld zł (10,98 mld zł). Od stycznia br. bardzo duży napływ aktywów odnotowały zarówno Fundusze dłużne, jak i akcyjne lub z udziałem akcji. Największy udział w saldzie nabyć i odkupień miały Fundusze dłużne, wśród których zdecydowanie wyróżnił się Subfundusz Skarbiec-Lokacyjny, który od początku br zgromadził ponad 184 mln zł. Drugim Subfunduszem, zasługującym na wyróżnienie jest Subfundusz Pieniężny Skarbiec-Kasa, do którego napłynęło 92,3 mln zł. Trzecim, wartym uwagi Subfunduszem dłużnym, jest Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec-Obligacja, który zebrał 76 mln zł aktywów. Pośród Funduszy akcyjnych, niekwestionowanym liderem nadal pozostaje Subfundusz Skarbiec-Spółek Wzrostowych, do którego napłynęło ponad 160 mln zł aktywów.

Od stycznia 2013 r., Skarbiec TFI przeprowadziło 13 emisji, w których przydzielono certyfikaty inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych na łączną kwotę ponad 112 mln zł.

Wysokie napływy nowych środków są m.in. konsekwencją systematycznie osiąganych atrakcyjnych wyników inwestycyjnych Funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI. Bardzo dobrymi wynikami mogą się pochwalić m.in. dwa następujące Subfundusze:

  • Skarbiec-Małych i Średnich Spółek (6-cio miesięczna stopa zwrotu +13,19%, wg stanu na dzień 28.06.2013r.) oraz
  • Skarbiec-Market Neutral (6-cio miesięczna stopa zwrotu +20,04% wg stanu na dzień 28.06.2013r.).

Pośród Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych:

  • Skarbiec-Obligacyjny FIZ z 6-cio miesięczną stopą zwrotu +2,72% (stan na dzień 28.06.2013r.) oraz
  • Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy FIZ z 6-cio miesięczną stopą zwrotu +1,65% (stan na dzień 28.06.2013r.).

Oferta produktowa Skarbiec TFI została powiększona o nowy produkt Skarbiec-SmartFIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Ten nowy Fundusz inwestuje przede wszystkim w spółki branży technologicznej, czyli spółki producentów urządzeń mobilnych oraz typu smart, producentów i dostawców komponentów do produkcji urządzeń komunikacji mobilnej, dostawców rozwiązań umożliwiających cloud computing czy spółki kooperujące i rozwijające się wraz z rynkiem technologicznym. Ponadto, jeden z funduszy otwartych Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO został przekształcony w Subfundusz i włączony pod Fundusz parasolowy Skarbiec FIO.