Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj.Akceptuję  |  Ukryj

Skarbiec-Obligacyjny FIZ – druga emisja i ponad 20 mln zł

2012-01-04


29 grudnia 2011r. przydzielono certyfikaty inwestycyjne serii B funduszu inwestycyjnego zamkniętego Skarbiec-Obligacyjny FIZ.

Po udanej listopadowej subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych serii A, w trakcie której Fundusz zgromadził ponad 34 mln złotych, SKARBIEC TFI zdecydował o przeprowadzeniu drugiej emisji. Tym razem łączna liczba przydzielonych certyfikatów inwestycyjnych wyniosła 2 048, a zgromadzone aktywa to aż 20,48 mln zł (cena emisyjna jednego certyfikatu wynosiła 10.000,83 zł, a minimalna wielkość zapisu to 25 certyfikatów).

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących  w średnim i długim okresie zysków powyżej oprocentowania krótko- i średnioterminowych lokat bankowych, powyżej stóp zwrotu z otwartych funduszy obligacyjnych i rynku pieniężnego, a także wyższej rentowności niż w przypadku bezpośredniej inwestycji w obligacje.

Skarbiec-Obligacyjny FIZ będzie inwestował w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne i depozyty. Ponadto, Fundusz zamierza inwestować w obligacje Skarbu Państwa oraz papiery dłużne emitowane przez polskie przedsiębiorstwa posiadające bardzo wysoką wiarygodność kredytową denominowane w walutach obcych (EUR, USD). Aktywa Funduszu, inwestowane w instrumenty denominowane w walutach, będą zabezpieczone przed ryzykiem kursowym poprzez wykorzystanie terminowych transakcji walutowych FX SWAP. Dzięki takiemu rozwiązaniu, a także dzięki różnicom między stopami procentowymi w strefie euro i w Polsce nowy fundusz Skarbiec TFI ma szansę uzyskać rentowność na poziomie 7% w skali roku.