Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj.Akceptuję  |  Ukryj

Ponad 34 miliony w nowym funduszu SKARBCA

2011-11-23


Zakończyły się zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszu Skarbiec Obligacyjny. Fundusz pozyskał ponad 34 mln zł aktywów.

W czasie trwających dwa tygodnie zapisów, inwestorzy objęli 3486 certyfikatów w cenie 10 tys. zł każdy. Fundusz zebrał aktywa w wysokości 34,86 mln złotych (minimalna kwota aktywów, przy której emisja dochodziła do skutku wynosiła 10 mln zł).

"Jesteśmy zadowoleni z rezultatów subskrypcji. Inwestorzy oczekujący zysków powyżej oprocentowania krótko- i średnioterminowych lokat bankowych czy wyższej rentowności niż w przypadku otwartych funduszy obligacyjnych czy bezpośredniej inwestycji w obligacje dobrze przyjęli naszą nową propozycję", powiedział Piotr Kuba wiceprezes TFI SKARBIEC.

Nowy fundusz Skarbca będzie inwestował w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne i depozyty. Fundusz zamierza inwestować w obligacje Skarbu Państwa oraz papiery dłużne emitowane przez polskie przedsiębiorstwa posiadające bardzo wysoką wiarygodność kredytową denominowane w walutach obcych (EUR, USD). Aktywa funduszu inwestowane w instrumenty denominowane w walutach będą zabezpieczone przed ryzykiem kursowym poprzez wykorzystanie transakcji walutowych FX SWAP. Dzięki takiemu rozwiązaniu, a także dzięki różnicom między stopami procentowymi w strefie euro i w Polsce nowy fundusz Skarbca ma szansę uzyskać rentowność na poziomie 7% w skali roku.

Skarbiec musi teraz zarejestrować swój nowy fundusz i przydzielić inwestorom certyfikaty inwestycyjne, co nastąpić powinno w ciągu 2 tygodni, czyli w pierwszej połowie grudnia. Fundusz zostanie utworzony na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia.

Skarbiec-Obligacyjny będzie trzydziestym czwartym funduszem zarządzanym przez TFI Skarbiec. Na koniec października w funduszach Skarbca zgromadzone były aktywa w wysokości ponad 4,5 mld zł.