Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj.Akceptuję  |  Ukryj

Skarbiec Alternatywny najlepszy wg. Expander Advisors

2011-10-06


Skarbiec Alternatywny zajął pierwsze miejsce w rankingu funduszy inwestycyjnych opracowywanym przez Expander Advisors.

Expander – niezależny doradca finansowy - w swoim najnowszym raporcie podsumował kwartalne wyniki funduszy inwestycyjnych. Kryterium były stopy zwrotu osiągane w III kwartale.

III kwartał należał do najgorszych w historii giełdy. Mediana stóp zwrotu funduszy polskich akcji była w tym okresie ujemna i wyniosła aż -20,4%. Jeszcze gorzej wypadły fundusze inwestujące w małe i średnie spółki – tu inwestorzy stracili przeciętnie 23,4%*.

Na tym tle korzystnie wypadły fundusze typu „hedge”. Najlepszy w tej kategorii okazał się Skarbiec Alternatywny, którego stopa zwrotu była dodatnia i wyniosła w III kwartale 5,1%. Dla porównania – mediana stóp zwrotu funduszy tej kategorii była ujemna i wyniosła -10,8%.* Skarbiec Alternatywny osiągnął nie tylko najlepszy wynik w swojej kategorii, ale też znacząco lepsze wyniki niż wszystkie najważniejsze indeksy giełdowe.

Stopa zwrotu z funduszu Skarbiec Alternatywny na tle indeksów giełdowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie bloomberg.pl, dane za okres: 1.07 - 30.09.2011r.

Skarbiec Alternatywny to jeden z najbardziej innowacyjnych funduszy inwestycyjnych w Polsce. Powstał we współpracy z MAN Investments – jednym ze światowych liderów w zarządzaniu aktywami. Skarbiec Alternatywny inwestuje do 100% aktywów w Man AHL Trend. Jest to fundusz typu „managed futures”, który umożliwia wykorzystanie strategii podążania za trendem.

Jedną z głównych korzyści inwestowania w fundusze typu managed futures jest niska korelacja z tradycyjnymi klasami aktywów. Programy managed futures wykorzystują fakt, że krótkoterminowy kierunek, w jakim poruszają się rynki, często kształtuje się w odpowiedzi na dane korporacyjne i gospodarcze, w związku z czym pojawiają się trendy cenowe, za którymi można podążać. Elastyczny i płynny charakter strategii oznacza, że pozycje mogą być szybko odwrócone, w przypadku gdy jeden trend się kończy, a inny zaczyna. To zasadnicza różnica w porównaniu z tradycyjnym, długoterminowym  inwestowaniem typu "kup i trzymaj". Specyfika  programów managed futures polega także na tym, że często wykazują one negatywną korelację względem rynków kapitałowych, znajdujących się w trendzie spadkowym. Taki scenariusz widać było właśnie w III kwartale.

Man AHL Trend inwestuje na ponad 150 światowych rynkach w waluty, obligacje, akcje, towary i stopy procentowe. Jest to uporządkowana, oparta o analizę statystyczną strategia inwestycyjna stworzona z myślą generowaniu zysków, wykorzystująca do tego celu głównie wzrostowe lub spadkowe trendy rynkowe. Dzięki dywersyfikacji fundusz może zmieniać alokację w poszczególne inwestycje w zależności od sytuacji w danym sektorze. W jednym roku może szukać zysków na rynkach akcji, a w kolejnym zwiększać zaangażowanie w waluty czy surowce. Fundusz nie stosuje żadnych dźwigni pochodzących z zewnętrznych źródeł i handluje na płynnych rynkach kontraktów futures.

*Źródło: Expander Advisors, raport dotyczący kwartalnych wyników funduszy z 5.10.2011 r.

Treść artykułu expander.pl