Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj.Akceptuję  |  Ukryj

Skarbiec Holding – wyniki finansowe 1Q 2017 (3Q 2016/2017*)

2017-05-12


  • wzrost skonsolidowanych przychodów w 3Q 2016/2017* o 79% w ujęciu rok do roku, do 31,1 mln PLN
  • trzykrotny wzrost zysków r/r: EBIT na poziomie 10,7 mln PLN i netto na poziomie 8,5 mln PLN
  • 19,6 mld PLN aktywów pod zarządzaniem na koniec kwietnia 2017; 3,7 mld PLN - rekordowy poziom aktywów w funduszach detalicznych
  • wysoka sprzedaż funduszy Skarbiec TFI w grupie absolute return i wybranych rozwiązaniach akcyjnych i dłużnych - zgodnie z przyjętą strategią budowy oferty
  • potencjał dywidendowy Spółki po 1Q 2017, szacowany na podstawie zgromadzonych środków możliwych do wypłaty - 24,3 mln PLN
*rok obrotowy Skarbiec Holding rozpoczął się w lipcu 2016 i zakończy w czerwcu 2017 roku.

Skarbiec Holding S.A., właściciel Skarbiec TFI - jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku, podsumował wyniki finansowe za 1Q 2017 (3Q roku obrotowego 2016/2017). Skonsolidowane przychody wyniosły w tym czasie 31,1 mln PLN i były o 79% wyższe w ujęciu rok do roku. Zyski Skarbca wzrosły w tym okresie trzykrotnie: zysk operacyjny EBIT zwiększył się do 10,7 mln PLN (z 3,3 mln PLN przed rokiem), a zysk netto wzrósł do 8,5 mln PLN (z 3 mln PLN). W okresie 1-3Q roku obrotowego 2016/2017 Skarbiec Holding zanotował 78,1 mln PLN przychodów, 26,3 mln PLN zysku operacyjnego EBIT i 21,4 mln PLN zysku netto.

Skonsolidowane przychody Skarbiec Holding z tytułu opłaty stałej za zarządzanie funduszami wyniosły w 1Q 2017 17,8 mln PLN (wobec 15,4 mln PLN w 1Q 2016). Przychody z tytułu opłaty zmiennej (success fee) wyniosły w tym okresie 10,9 mln PLN wobec 0,1 mln PLN przed rokiem i wygenerowane zostały w 15 funduszach z portfela Skarbiec TFI. W okresie 1-3Q roku obrotowego 2016/2017 przychody z tytułu opłaty zmiennej wyniosły 21,1 mln PLN. Pozostałe przychody utrzymywały się w 1Q 2017 na porównywalnym poziomie rok do roku.

Na koniec kwietnia 2017 wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI wynosiła 19,6 mld PLN. Aktywa funduszy Skarbiec TFI skierowanych do szerokiego grona inwestorów (fundusze detaliczne) osiągnęły 3,7 mld PLN – jest to rekordowy poziom aktywów funduszy detalicznych w historii Skarbiec TFI.

Pierwszy kwartał roku kalendarzowego, będący trzecim kwartałem roku obrotowego Spółki, należy uznać za udany. Zgodnie z naszymi przewidywaniami pomimo wciąż wymagającego i dynamicznego otoczenia geopolitycznego początek roku był korzystny dla rynków finansowych. Znajduje to pozytywne odzwierciedlenia zarówno w wynikach finansowych Skarbca, jak i poziomie aktywów funduszy oraz sprzedaży netto Skarbiec TFI.W minionym kwartale zanotowaliśmy zarówno wzrost przychodów z tytułu opłaty stałej, jak i success fee, które wyniosło 10,9 mln PLN i zostało wygenerowane w aż 15 naszych funduszach. W efekcie możemy pochwalić się bardzo dynamicznym – około trzykrotnym – wzrostem zysków. Ten pozytywny trend jest kontynuowany, co widać w podsumowaniu kwietnia. Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wynosiły na koniec kwietnia br. 19,6 mld PLN. AuM funduszy detalicznych (skierowanych do szerokiego grona inwestorów) osiągnęły rekordowe 3,7 mld PLN. Napływy netto do funduszy detalicznych w kwietniu 2017 r. przekroczyły 142 mln PLN (430 mln PLN YTD) – był to rekordowy miesiąc pod względem sprzedaży funduszy Skarbiec TFI w okresie ostatnich 3 lat. Wzrost aktywów pod zarządzaniem to efekt zarówno napływów netto, jak i bardzo dobrych wyników naszych funduszy. Według portalu Analizy Online 21 funduszy z oferty Skarbiec TFI znajdowało się w pierwszym i drugim kwartylu wg stóp zwrotu. Wśród 9 funduszy w pierwszym kwartylu mieliśmy 6 funduszy akcyjnych, 2 mieszane i 1 dłużny.

Warto podkreślić, że na koniec kwietnia 868 mln PLN aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI znajdowało się w funduszach absolute return i alternatywnych. Tym samym ta grupa funduszy stanowi już 23% AuM funduszy detalicznych ogółem, a aktywa samych funduszy absolute return wyniosły już ponad 594 mln PLN na koniec kwietnia 2017 r. Bardzo cieszą nas dobre wyniki sprzedażowe tych grup funduszy, ponieważ pod tym kątem wzmacnialiśmy w ub.r. nasz zespół i te decyzje przynoszą wymierne efekty. Niemniej zwracamy także uwagę na to, że wraz z poprawiającym się sentymentem rynkowym Klienci coraz chętniej decydują się na lokowanie i pomnażanie swoich środków również w innych, nie tylko stricte bezpiecznych produktach. Tym samym potwierdza się zasadność takiej budowy oferty, aby przy optymalnej z punktu widzenia TFI liczbie funduszy pod zarządzeniem Klienci mieli szeroki wybór produktów dostosowanych do ich potrzeb w danym momencie rynkowym. Szeroka oferta zawsze wyróżniała Skarbiec TFI na tle rynku. Od kilku miesięcy prowadzimy proces jej optymalizacji, łącząc i likwidując niektóre fundusze, lecz wciąż chcemy pozostać instytucją, w której każdy znajdzie produkt dla siebie – mówi Marek Rybiec, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.