Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj.Akceptuję  |  Ukryj

290 mln PLN sprzedaży netto funduszy detalicznych zarządzanych przez Skarbiec TFI w I kwartale 2017r.

2017-04-06


Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych –  na koniec marca 2017 roku zarządzało aktywami netto o wartości ponad19,4 mld PLN.

W I kwartale 2017 roku aktywa funduszy detalicznych wzrosły o 410 mln do poziomu 3548 mln PLN (wzrost o 13%).
Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec marca b.r. wyniosły 1745 mln PLN, co oznacza wzrost o 16% w porównaniu z końcem 2016 roku.

Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec marca b.r. wyniosły 1802mln PLN, co oznacza wzrost o ponad 10% w porównaniu z końcem 2016.
Napływy netto do funduszy detalicznychw I kwartale 2017r.osiągnęły poziom 290mln PLN.

– Po bardzo dobrym lutym, marzec był dla rynków kolejnym udanym miesiącem. Umożliwiło nam to pozyskanie nowych aktywów  do funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI – aktywa funduszy detalicznych zwiększyły się od początku roku o 410 mln PLN.W marcu ponownie mieliśmy do czynienia z wysoką dynamiką wzrostu aktywów funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych. Aktywa w tej grupieprzekroczyły na koniec ubiegłego miesiąca 1745 mln PLN, co oznacza wzrosto 242 mln PLN w pierwszym kwartale 2017r. Dobra sytuacja na GPW na początku roku korzystnie przekładała się na poziom aktywów poszczególnych funduszy akcyjnych i mieszanych - Skarbiec Akcja zyskał w pierwszym kwartale 2017r. 69,4 mln PLN, a Skarbiec Spółek Wzrostowych 27 mln PLN. Jest to efekt zarówno napływów środków od Klientów, jak i dobrych wyników inwestycyjnych.

Taki sami trend odnotowaliśmy w grupie funduszy alternatywnych i absolute return. Ich aktywa łącznie przekraczają obecnie 826 mln PLN i stanowią 23% AuM funduszy detalicznych, zarządzanych przez Skarbiec TFI, w tym aktywa samych funduszy absolute return wynosząjuż 550 mln PLN na koniec pierwszego kwartału 2017r. Aktywa Multiasset FIZ wzrosły o 60 mln PLN w marcu i o123 mln PLN w pierwszym kwartale 2017r., aktywa ARGO FIZ wzrosły o 49 mln PLN w marcu i o 92,5 mln PLN w pierwszym kwartale 2017r.

Na zachowanie rynków w dalszej części roku patrzeć będziemy przez pryzmat sytuacji geopolitycznej na świecie, w tym m.in. działań podejmowanych przez Prezydenta D.Trumpa, wyborów we Francji i w Niemczech, dynamiki polskiego PKB i zmian w krajowym systemie emerytalnym – mówi Marek Rybiec, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.