Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj.Akceptuję  |  Ukryj

Skarbiec Holding – podsumowanie 3Q 2016

2016-10-26


Skarbiec Holding – podsumowanie 3Q 2016*

 • Wyniki finansowe w 3Q 2016: 27,0 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży usług; 11,8 mln PLN zysku operacyjnego EBIT
 • 9,6 mln PLN zysku netto w 3Q 2016
 • 16,2 mld PLN aktywów pod zarządzaniem na koniec września 2016 roku:
  • 1,5 mld PLN w funduszach akcyjnych, mieszanych i alternatywnych
  • 1,7 mld PLN w funduszach pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych
 • Wysokie napływy i AuM w funduszach absolute return i alternatywnych
 • Bardzo dobre wyniki flagowych funduszy: Skarbiec Spółek Wzrostowych (+12,8%), Skarbiec Akcja (+10,2%), Skarbiec Waga (+6,0%), Skarbiec Lokacyjny (+2,3%)
 • Kwota 21,01 mln PLN przeznaczona na wypłatę dywidendy; 3,08 PLN na akcję
 • Wzmocnienie zespołu Skarbiec TFI o specjalistów z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym

*3Q 2016 to 1Q roku obrotowego 2016/2017, trwającego od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku

 

Skarbiec Holding S.A., właściciel Skarbiec TFI S.A. – jednego z największych, niezależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych na polskim rynku – opublikował wyniki finansowe za 3Q 2016 roku (1Q roku obrotowego 2016/2017). W trzecim kwartale 2016 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 27,0 mln PLN (wobec 20,8 mln PLN przychodów ze sprzedaży w analogicznym okresie ubiegłego roku), zysk operacyjny EBIT 11,8 mln PLN (wobec 4,1 mln PLN zysku operacyjnego EBIT w analogicznym okresie ubiegłego roku), natomiast zysk netto 9,6 mln PLN (wobec 3,4 mln PLN zysku netto w analogicznym okresie ubiegłego roku).

Wynagrodzenie za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów indywidualnych w 3Q 2016 roku wyniosło 25,5 mln PLN, w tym 15,8 mln z tytułu wynagrodzenia stałego i 9,6 mln PLN z tytułu wynagrodzenia zmiennego.

 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników wypracowanych w trzecim kwartale 2016 roku. Po dość wymagającym okresie ostatnich 4 kwartałów, wracamy do satysfakcjonujących poziomów wyników finansowych. Cały czas uważnie śledzimy zmiany zachodzące na rynku i staramy się proponować naszym Klientom nowe rozwiązania inwestycyjne dostosowane do ich aktualnych potrzeb. Strategia koncentracji na rozwoju autorskich produktów z segmentu absolute return przynosi nam już pożądane efekty. Wzrost aktywów w tej grupie funduszy przekłada się już także na wzrost przychodów z opłaty stałej za zarządzanie, które w porównaniu do 2 kwartału 2016 wzrosły o 3%.– mówi Marek Rybiec, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.

 

Na koniec trzeciego kwartału 2016 wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI wynosiła 16,2 mld PLN. Aktywa funduszy akcyjnych, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec września b.r. wyniosły blisko 1,5 mld PLN, natomiast aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI – blisko 1,7 mld PLN.

Największe napływy netto w tym okresie zanotowały: wśród funduszy akcyjnych, mieszanych i alternatywnych – Skarbiec - Multiasset FIZ +44,3 mln PLN, JP Morgan Global Macro Opportunities +12,4 mln PLN i Skarbiec Market Opportunities +7,5 mln PLN, a wśród funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych – Skarbiec  Obligacji Globalnych +36,5 mln PLN, Skarbiec Obligacja +23,3 mln PLN i Skarbiec Kasa +22,8 mln PLN.

Na szczególną uwagę zasługują również ponadprzeciętne stopy zwrotu wypracowane w trzecim kwartale przez fundusze zarządzone przez Skarbiec – Skarbiec Małych i Średnich Spółek (+15,2%), Skarbiec Smart Fiz (+13,9%) i Skarbiec Market Opportunities (+13,1%). Bardzo dobre wyniki osiągnęły również w tym okresie flagowe fundusze zarządzane przez Skarbiec TFI – Skarbiec Spółek Wzrostowych (+12,8%), Skarbiec Akcja (+10,2%), Skarbiec Waga (+6,0%), Skarbiec Lokacyjny (+2,3%)

 

Skarbiec TFI posiada silne kompetencje w zakresie rozwiązań dłużnych, alternatywnych i akcyjnych. Ze względu na wymagającą sytuację, jaka utrzymuje się na rynku od kilku kwartałów, naszym priorytetem pozostaje obecnie rozwój oferty funduszy typu absolute return, w tym strategii global macro. Napływy do tej grupy funduszy wyniosły w 3Q 2016 56 mln PLN a w okresie 1-3Q 2016 206 mln PLN. Aktywa pod zarządzaniem w tej grupie na koniec września 2016 sięgnęły 542 mln PLN. Dla porównania na koniec grudnia 2015 wynosiły 332 mln PLN. Głównie z myślą o rozszerzeniu oferty produktowej właśnie w tej grupie funduszy zdecydowaliśmy się na wzmocnienie zespołu zarządzających Skarbiec TFI o dwóch znakomitych specjalistów – Tomasza Stadnika i Łukasza Stelmasiaka posiadających wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Na początku 2017 roku dołączy do nas także Jacek Babiński, który obejmie stanowisko Zastępcy Dyrektora Inwestycyjnego w segmencie funduszy akcyjnych i mieszanych. Jestem przekonany, że wzmocnienie zespołu będzie czynnikiem wspierającym rozwój Skarbiec TFI i sprzyjającym dalszemu wzrostowi aktywów pod zarządzaniem i wyników finansowych dodaje Marek Rybiec.

Silna pozycja gotówkowa oraz wypracowywane wyniki finansowe umożliwiają Skarbcowi regularne dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami. 4 października 2016 roku Zarząd zarekomendował wypłatę w formie dywidendy z zysku netto wypracowanego przez spółkę Skarbiec Holding S.A w roku obrotowym 2015/2016 kwoty 21,01 mln PLN, co oznacza 3,08 PLN na akcję. Rekomendowany dzień dywidendy przypada na 16 listopada, natomiast wypłaty dywidendy – na 1 grudnia 2016 roku. W 2015 roku na dywidendę przeznaczono 21,3 mln PLN (DPS: 3,12 PLN).

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że 25 października 2016 z zasiadania w Radzie Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. zrezygnował p. Bogusław Grabowski, przy czym nadal pełni on funkcję Przewodniczącego RN Skarbiec TFI. Tego samego dnia funkcja członka w RN Skarbiec Holding powierzona została przez głównego akcjonariusza (Skarbiec Holding Limited z siedzibą na Cyprze) p. Robertowi Oppenheimowi.