Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj.Akceptuję  |  Ukryj

Zmiany w Zarządzie Skarbiec TFI S.A., wzmocnienie zespołu przez Tomasza Stadnika

2016-06-17


Decyzją Rady Nadzorczej z dnia 17 czerwca b.r. do Zarządu Skarbiec TFI S.A. z dniem 1 września b.r. został powołany Tomasz Stadnik posiadający wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym, zdobyte w Polsce oraz Wielkiej Brytanii. Tomasz Stadnik obejmie w Zarządzie Skarbiec TFI funkcję Wiceprezesa, Dyrektora Inwestycyjnego (CIO) odpowiedzialnego za Departament Zarządzania Aktywami i zastąpi obecnego Wiceprezesa Zarządu Skarbiec TFI Piotra Kubę, który w dniu dzisiejszym złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 31 sierpnia 2016r. Ponadto w dniu dzisiejszym  Piotr Kuba złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Skarbiec Holding z dniem 31 sierpnia 2016r.

Od 2009 r. Tomasz Stadnik był związany z PZU Asset Management SA, gdzie początkowo pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Papierów Dłużnych i Instrumentów Pochodnych, następnie Wiceprezesa Zarządu i CIO (Chief Investment Officer) odpowiedzialnego za obszar inwestycji, a od lipca 2015 r. – Prezesa Zarządu TFI PZU SA. Swoją pracę zawodową rozpoczął jako zarządzający w Credit Suisse Asset Management w Warszawie. W latach 2005-2009 pracował w Londynie, jako Vice President EM Debt w Credit Suisse Asset Management, następnie jako Director i Co-Head of EM Debt w ABN AMRO Asset Management.
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz licencję maklera papierów wartościowych, a także certyfikat UKSIP oraz tytuł FRM nadawany przez Global Association of Risk Professional. Jest autoryzowany przez Financial Services Authority (FSA).
   
Marek Rybiec, Prezes Zarządu Skarbiec Holding S.A. oraz Skarbiec TFI S.A:
– Cieszymy się, że do naszego zespołu dołączy osoba posiadająca wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym, które doskonale wpisuje się w strategię inwestycyjną realizowaną przez Skarbiec TFI.

Na przestrzeni lat Skarbiec TFI zbudował silne kompetencje w zakresie rozwiązań dłużnych, akcyjnych oraz alternatywnych. W ostatnim czasie obserwujemy jednocześnie intensywny rozwój rynku funduszy absolute return, szczególnie opartych na rozwiązaniach dłużnych. Skarbiec uczestniczy w tym trendzie, ale chcemy nasze doświadczenie w tym zakresie istotnie zwiększyć. Pracujemy nad nowymi, nowoczesnymi rozwiązaniami stosowanymi na rynkach zagranicznych. Mam na myśli  odpowiednie zarządzanie ryzykiem w danym funduszu, w taki sposób, aby poziom ewentualnego spadku wartości funduszu nie przekroczył w normalnych warunkach przyjętego przez nas poziomu. Celem Skarbiec TFI jest pozyskanie Klientów, którzy oczekują profesjonalnych rozwiązań inwestycyjnych, atrakcyjnych stóp zwrotu oraz niskiej zmienności,  czy też ochrony przed stratą kapitału. Wierzymy, że Tomek Stadnik przyczyni się do rozwoju naszych kompetencji w tym zakresie.

W tym miejscu pragniemy jednocześnie podziękować Piotrowi Kubie, który był związany ze Skarbiec TFI od 1998, w tym będąc w zarządzie spółki od 2004 roku, za wieloletnie zaangażowanie, które w znaczący sposób przyczyniło się do rozwoju Skarbiec TFI w jego najważniejszych obszarach takich jak zarządzanie aktywami, kontroling ryzyka oraz oferta produktowa.