Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj.Akceptuję  |  Ukryj

Wzrost aktywów Funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI w maju 2016

2016-06-06


Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych, na koniec maja 2016 roku zarządzało aktywami netto o wartości 15,4 mld PLN.

Aktywa funduszy akcyjnych, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec maja b.r. wyniosły 1,4 mld PLN.

Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec maja b.r. wyniosły 1,6 mld PLN.


– Poprawa nastrojów na rynkach rozwiniętych, na które położyliśmy szczególny nacisk w naszych strategiach, w pozytywny sposób wpłynęła na stopy zwrotu funduszy w maju. Aktywa funduszy detalicznych zarządzanych przez Skarbiec TFI wzrosły w tym czasie  o 10 mln PLN. Wzrost aktywów był pochodną dobrych wyników inwestycyjnych zarówno w grupie funduszy o wyższym poziomie ryzyka, jak i funduszy opartych o instrumenty dłużne.

W zakresie wyników inwestycyjnych w ostatnim miesiącu pozytywnie wyróżniały się m.in. fundusze i subfundusze: SMARTFIZ FIZ +5,1%, Skarbiec TOP Brands + 4,2%, Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek +3,9% oraz Skarbiec Spółek Wzrostowych +3,7%. Atrakcyjną stopę zwrotu w maju odnotowały również zarządzane przez nas fundusze absolute return:  subfundusz Market Neutral +2,5% oraz Multiasset FIZ +1,6%.  Warto odnotować też dobre wyniki inwestycyjne subfunduszu Skarbiec Obligacji Globalnych, który w 2016 roku osiągnął stopę zwrotu na poziomie 1,3%  oraz Skarbiec Lokacyjny +2,9%.


W maju dużym zainteresowaniem ze strony Klientów cieszyły się  nasze nowe fundusze: Skarbiec Magna FIZ oraz subfundusz Skarbiec Obligacji Globalnych. Widać, że przy wymagającej sytuacji rynkowej Klienci poszukują nowości, rozwiązań szytych na miarę, które są w stanie sprostać ich oczekiwaniom. Sprzedaż netto tych dwóch funduszy w maju wyniosła 25 mln zł. –– mówi Marek Rybiec, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.