Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj.Akceptuję  |  Ukryj

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI na koniec lutego 2016r.

2016-03-07


Na koniec lutego 2016 r. wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI – jednego z największych na polskim rynku Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, wyniosła 14,9 mld zł i była na zbliżonym poziomie do wartości aktywów na koniec stycznia 2016 roku.
Aktywa funduszy finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec lutego wyniosły 3023,8 mln  zł i wzrosły  o 43 mln zł (1,5%) w porównaniu do wartości aktywów na koniec stycznia br.


„Dla inwestorów oraz zarządzających funduszami luty był okresem niejednorodnym. Indeks polskiej giełdy znacznie zwyżkował odrabiając dużą część styczniowych spadków. Natomiast najważniejsze indeksy giełd państw rozwiniętych takich jak Niemcy, Francja czy USA, pomimo tego, że rosły w drugiej połowie lutego, cały miesiąc zakończyły na minusie. Wahania indeksów oraz wycen jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych cały czas są istotne. Taka sytuacja skłania Klientów do kontynuacji trendu z ostatnich miesięcy i lokowania swoich środków głównie w rozwiązaniach alternatywnych i absolute return czyli produktach o niskiej lub zerowej korelacji z głównymi indeksami giełdowymi.

W styczniu oraz lutym 2016 r. najwyższą sprzedaż netto zanotowaliśmy w naszych funduszach o strategiach alternatywnych i wyniosła ona 65 mln zł. Najwięcej środków nasi Klienci powierzyli do Skarbiec na 5 FIZAN (40 mln zł), Skarbiec na 5 BIS FIZAN (16 mln zł) oraz Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZAN (9 mln zł).

W funduszach zarządzanych przez Skarbiec TFI najwyższą stopę zwrotu w lutym 2016r. zanotowały fundusze rynku kapitałowego inwestujące w akcje polskich spółek. Z tej grupy na uwagę zasługują dwa subfundusze: Skarbiec Małych i Średnich Spółek +2,2% oraz Skarbiec Akcja +1,6%. Atrakcyjną stopę zwrotu wypracował również Skarbiec TOP Funduszy Akcji +2,2%, który inwestuje w najlepsze rynkowe fundusze akcji. Portfel tego funduszu jest systematycznie dostosowywany do bieżącej sytuacji rynkowej.  Z otwartych funduszy dłużnych najlepszą stopę zwrotu wypracował subfundusz Skarbiec Obligacja + 0,6%”
mówi Marek Rybiec, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.
Źródło: Skarbiec Holding S.A.
* W skład funduszy skierowanych do szerokiego grona inwestorów wchodzą subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, pozostałe specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte i fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych skierowane do inwestorów indywidulanych.
** Fundusze dedykowane definiowane są jako fundusze, których uczestnikiem jest jeden określony inwestor bądź ograniczona grupa inwestorów. Charakteryzują się indywidualną polityką inwestycyjną oraz warunkami dystrybucji, opracowanymi w porozumieniu z uczestnikami.